Lagerløsninger til matvarebransjen: Klima-, Frys- og kjølelagring - Constructor Norge

Lagerløsninger til matvarebransjen: Klima-, Frys- og kjølelagring

 • Constructor - Food and Drink cube 00
 • Constructor - whiskey
 • Constructor - Food and Drink Storage 01
 • Constructor - Food and Drink Storage 02
 • Constructor - Food and Drink Storage 03
 • Constructor - Food and Drink Storage 04
 • Constructor - Food and Drink Storage 05
 • Constructor - Food and Drink Storage 06
 • Constructor - Food and Drink Storage 07
 • Constructor - Food and Drink Storage 09
 • Constructor - Food and Drink Storage 10
 • Constructor - Food and Drink Storage 11
 • Constructor - Food and Drink Storage 12
 • Constructor - Food and Drink Storage 13
 • Constructor - Food and Drink Storage 14
 • Constructor - Food and Drink Storage 15
 • Constructor - Food and Drink Storage 17
 • Constructor - Food and Drink Storage 18
 • Constructor - Food and Drink Storage 19

Skreddersydd oppbevaring av matvarer

De utfordringene som møter aktørene i matvarebransjen krever at de maksimerer utnyttelsen av plass, håndterer ulike lagringstemperaturer samt har stor fleksibilitet i forhold til sesongvariasjoner på lageromsetning. Hertil kommer krav til hygiene og sporbarhet.

Noen av de utfordringene som våre kunder møter er: 

 • Raskt omsettelige og lett fordervelige matvarer krever forskjellige oppbevaringsmetoder
 • Kjølevarer, frosne varer og varer i romtemperatur må lagres under samme tak
 • Oppbevaring av sesongvarer med ulik holdbarhet
 • Driftskostnadene til klimatiserte lagere er høye
 • Plasskrevende varer med ulik vekt
 • Produktsporbarhet
 • Strenge krav til hygiene

 

Sjekk ut vår video under for å se hvordan vi har løst disse utfordringene hos andre kunder:

Ring oss Ring oss:
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

Fleksibel oppbevaring for tungt gods og pallehåndtering

I en topp moderne lagervirksomhet er pallereoler fortsatt den vanligste lagringsformen. Vår pallereol er svært fleksibel og kan monteres i enten enkel eller dobbel dybde.

P90 er tilgjengelig i høyder opp til 30 m, med varierende dybde og bredde, som sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig areal. Ingen plasseringsrestriksjoner gjelder for paller som oppbevares på denne måten og pallene er fullt tilgjengelige hele tiden.

 • Justerbart system
 • Høyde opp til 30 m
 • Stort utvalg av dybder og bredder
 • Egnet til alle typer av mat- og drikkevarer
 • 50 mm høydejustering av bærejernsnivåene

Mat- og drikkevarer er ofte emballert så de raskt kan lagres på paller. Avhengig av innredningen av lageret kan vi levere forskjellige gangbredder for å utnytte den tilgengelige plassen. Det er generelt ingen layoutmessige begrensninger i forhold til pallereoler, og du har derfor alltid full adgang til dine lagrede varer.

Les mer om pallereoler her

Oppbevaring av frysevarer med maksimal plassutnyttelse

Matvarebransjen benytter seg av fryselagring, både til oppbevaring av frosne varer og for å holde lett fordervelige varer friske.

 • Lagerløsninger som mobile pallereoler, dypstabling og shuttle-systemer er velegnet til kompaktlagring
 • Kompaktlagring betyr at du kan oppbevare kjølevarene på et mindre område, som igjen betyr at du kan spare penger på energiomkostninger
 • Automatiske løsninger gir hurtigere plukketid = kortere opphold for operatøren i fryse-/ kjølemiljøet
 • Galvanisert finish forebygger rust, selv hvis de opplever tilfeller med kondensering
 • Våre produkter fungerer effektivt i krevende miljøer ved temperaturer ned til -30°C
 • Du kan redusere den plassen du bruker til oppbevaring av matvarer

Les mer om mobil oppbevaring her

Øk din lagerkapasitet med mobile pallereoler

Mobile pallereoler, MOVO, kan øke lagerkapasiteten betydelig. P90 pallereoler monteres på mobile vogner som drives elektronisk. Vognene kjører sammen og skaper dermed en plukkåpning. Ved å fjerne unødvendige kjøreganger har du mulighet til å oppbevare flere produkter på et mindre område.

 • Maksimum utnyttelse av tilgjengelig gulvplass
 • Adgang til hver pall
 • Stor fleksibilitet
 • Stor grad av tettpakning
 • Til forskjellige pallestørrelser
 • Krever kun en truckgang
 • Temperatur skala mellom
 • -30°C og +40°C

Kjøl-og frysemiljøer er dyre i drift og en kompakt lagerløsning er et viktig bidrag til god økonomisk drift. Mobile pallereoler er den perfekte løsningen på dette problemet, og anvendes ofte i matvareindustrien.

Les mere om mobile pallereoler her

 

"Ved å skifte til et lagersystem med mobile pallereoler har vi vunnet mer enn 1000 nye pallplasser på vårt tørrlager", forteller Timo Aho, lagersjef hos Linkosuo.

 

Se flere av våre kundereferanser nederst på siden.

Oppnå First-In-First-Out oppbevaring med gjennomløpsreoler

Gjennomløpsreoler er egnet til FIFO oppbevaring, hvor godset har høy omsetningshastighet og krever rask håndtering. En annen fordel er den automatiske lagerrullering, som sikrer at du alltid plukker den produktbatchen som har kortest levetid.

 • Spar opp til 60% gulvplass i forhold til standard pallereoler
 • Automatisk lagerrullering
 • FIFO inn- og utlagring krever kun to truckganger
 • Egnet til drift med hurtig omsetning

Godset avleveres på rullebaner, hvor tyngdekraften flytter pallen fremover til den kan hentes ut på den andre siden. Pallens hastighet kontrolleres med bremseruller og pallestoppere.

Denne typen oppbevaring anvendes ofte i drikkevareindustrien og for lagring av varer med såkalt ”best før” dato. Den krever kun 2 kjøreganger for truck, en til avlevering og en til plukk.

Les mere om Gjennomløpsreoler og Småvaregjennomløp her.

Spar tid og plass på ditt lager

Dypstabling og Shuttle systemet er perfekt til oppbevaring av plasskrevende gods, og velegnet til oppbevaring i forskjellige temperaturer. En semi-automatisk shuttle omplaserer eller henter paller til plukk, hvilket er en fordel i matevarebransjen.

Dypestablingsreoler er velegnet til oppbevaring av store mengder av samme type mat- eller drikkevarer. Her kan sesongvarer lagres etter First-In-Last-Out (FILO) prinsippet. Shuttle-systemet anvender en semi-automatisk vogn som kjører inne i reolene og transporterer pallene til og fra reolåpningen. Med hurtige plukketider er denne løsningen svært velegnet til matvarebransjen.

 • Økt lagerkapasitet
 • Egnet til bulklagring
 • Shuttle-systemet gir deg hurtigere plukketider etter FILO og FIFO prinsippet
 • Dypstablingsreoler håndteres efter FILO prinsippet
 • Fungerer i temperaturer mellom -30°C og +40°C

Les mere om Dypstabling og Shuttle her.

Ring oss Ring oss:
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

Et utvalg av våre kunder:

 • ASKO Vest AS - P90 Pallereol og P90 Gjennomløsreol

  ASKO Vest AS, Norge

  ASKO flyttet inn i nye lokaler som krevde en kundetilpasset løsning med pallereoler for å oppbevare deres kjøle-, fryse- og tørrprodukter.

 • B. Volwater & Zonen B.V., Netherland

  B. Volwater & Zonen B.V., Netherland

  Da Volwater & Zonen besluttede å utvide lagerkapasiteten til deres produksjon av hermetikk- og matproduksjon, falt valget på et Shuttle-system.

 • HahkaWay Ltd, Finland

  HahkaWay Ltd, Finland

  HahkaWay Ltd tilbyr logistikkservice av frysevarer til sine kunder. Produktene lagres i mobile pallereoler fra Constructor ved en konstant temperatur på -22º C. Herved opprettholdes matvarenes kvalitet under oppbevaring.

 • Hennig Olsen Is - Mobile pallereoler

  Hennig Olsen Is, Norge

  På grunn av behovet for ytterligere lagringskapasitet til pakking av deres produkter, valgte Hennig Olsen en lagerløsning med mobile pallereoler. Dette økte antall pallplasser med 70%.

 • Oy Hartwall Ab, Finland

  Oy Hartwall Ab, Finland

  Hartwall fremstiller alle typer drikkevarer som oppbevares i et høylager. Lageret er fullautomatisk, fleksibelt og omkostningseffektivt.