Scan-Mar AS

  • Scan-Mar-Norway-1
  • Scan-Mar-Norway-2

Scan-Mar AS - Constructor Fiske- / Fryseindustrien

Når Scan-Mar AS, oppdrettere og eksportører av klippfisk og saltfisk, bygget deres nye lageret, trengte de maksimal plassutnyttelse. 

Med høye byggekostnader og driftskostnader, var det viktig å maksimere det nedkjølte lagringsvolumet, og samtidig unngå potensiell skade på bearbeidet fisk som er lagret i papp.

En løsning var en mobil pallereolløsning (MOVO) fra Constructor, da bare én kjøregang kreves for plukking og lagring, dermed utnyttes det meste av den tilgjengelige plassen - med full tilgang til alle paller til enhver tid. Installasjonen er spesielt utviklet for å imøtekomme de forskjellige pallestørrelsene som skal passere gjennom lageret.

Alle reoler og mobile vogner har en galvanisert overflate for å tåle de krevende driftsforholdene.