Brødrene Sperre oppnår større fleksibilitet med mobile pallereoler fra Constructor

  • Sperre-Norway-2-new
  • Sperre-Norway-1-new
  • Sperre-Norway-3-new
  • Sperre-Norway-4-new
  • Sperre-Norway-5-new

Brødrene Sperre oppnår større fleksibilitet med mobile pallereoler fra Constructor

Med det nye fryselageret har Brødrene Sperre samlet alle virksomhetens fryselagre i Ålesund. Constructor har levert de mobile pallereolene, som bidrar til en samlet lagerkapasitet på ca. 24 000 tonn fisk.

Brødrene Sperre handler både med pelagisk og frossen fisk som til dels selges direkte videre ut i verden, og til dels brukes i egen produksjon.  Logistikken er sesongpreget. Fisken kommer direkte inn fra havet og kan lagres i flere måneder før den sendes videre.

Commercial Director Kjetil Sperre forteller: «Det er spesielt for vår bransje at vi til tider kan oppbevare fisken for kunden i opptil tre måneder. Det kan f.eks. skyldes at kunden har liten frysekapasitet og ikke kan motta alt på en gang. Man kan si at vi er et frysehotell for fisk.»

Løsningen:

Brødrene Sperre bruker mobile lagerreoler av to grunner: Fisken tåler ikke å bli presset, og de har behov for å kunne ha adgang til hver enkelt palle. Virksomheten har behov for å lagre mange typer fisk og mange forskjellige størrelser, så derfor er det viktig med et fleksibelt system.