Lagringsløsninger for fiske-/fryseindustrien - Constructor Norge

Lagringsløsninger for fiske-/fryseindustrien

 • Constructor - FISH FREEZE start
 • Constructor - Fish Storage 1
 • Constructor - Fish Storage 3
 • Constructor - Fish Storage 2

• Optimalisering av plass • Høy lageromsetning • Sporbarhet av produktet

Den norske sjømatnæringen har opplevd en betydelig vekst i eksporten gjennom årene, og er i dag verdens nest største sjømateksportør og eksporterer oppdrettsfisk og villfisk til mer enn 150 land. 

I dag er Norge i forkant i å utvikle moderne, effektiv og bærekraftig produksjon og lagring av sjømat. En sentral utfordring som deles av oppdrettsnæringen og fiskeflåten gjelder logistikk. De fleste konsumentene befinner seg lagt unna fangstfelt og oppdrettssteder. Sømløs og effektiv lagring og logistikk er derfor avgjørende for en moderne sjømatnæring som leverer sjømat til verdensmarkedet. 

De skiftende utfordringene og den raske utviklingen i denne bransjen, krever at lagerløsningene er fleksible og raske å tilpasse.  

Noen av utfordringene fiskeindustrien møter er;

 • Sesongavhengige påvirkninger må tas hensyn til
 • Lett bedervelige varer i høy bevegelse krever ulike metoder for lagring
 • Kjølte og frosne matvarer må lagres under ett tak
 • FIFO (først inn/først ut) lagerstyring
 • Sporbarhet av produkt, og hygiene må ivaretas
 • Høyt omløp av paller med stort volum og høy vekt

Ring oss Ring oss:
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

Øk lagringskapasiteten med mobile pallereoler

Øk lagringskapasiteten med mobile pallereoler.

P90 pallereoler er montert på skinnegående, elektrisk drevne vogner som kjører til side for å skape en plukkeåpning. Ved å fjerne unødvendige kjøreganger har du mulighet for å oppbevare flere produkter på et mindre område.

Kjøle- og frysemiljøer er dyre i drift, og en kompakt lagerløsning er et viktig bidrag til god
økonomisk drift. Mobile pallereoler er den perfekte løsningen på dette problemet, og anvendes derfor ofte i Fiske-/fryseindustrien. 

 

Fordeler med mobile pallereoler:

  Maks utnyttelse av gulvplass

  Tilgang til alle paller

  Kan fjernstyres fra flere kontrollenheter

  Krever kun én kjøregang

  Drifttemperatur -30°C til +40°C

 

 

 

Oppnå First In, First Out oppbevaring med gjennomløpsreoler

Gjennomløpsreoler er egnet til FIFO oppbevaring, hvor godset har høy omsetningshastighet og krever rask håndtering.

Godset avleveres på rullebaner, hvor tyngdekraften flytter pallen fremover, for så å hentes ut på den andre siden. Pallens hastighet kontrolleres med en rekke bremseruller og pallestoppere. Denne typen oppbevaring anvendes ofte i fiske/fryseindustrien og krever kun 2 kjøreganger for truck. En til avlevering og en til plukk. 

 

Fordeler med gjennomløpsreoler:

  Opp til 60% mindre gulvplass i forhold til standard pallereoler

  Automatisk lagerrotasjon

  Reduser behovet for trucker, spar kostnader og skap bedre HMS

  Egnet til drift med hurtig omsetning

 

 

 

Ring oss Ring oss:
+47 67 11 26 00
Send oss en email Skriv til oss:
Send e-mail
Registrer deg for vårt
Nyhetsbrev

  

Et utvalg av våre kunder:

 • Brødrene Sperre, Ålesund

  Brødrene Sperre, Ålesund

  Med det nye fryselageret har Brødrene Sperre samlet alle virksomhetens fryselagre i Ålesund. Constructor har levert de mobile pallereolene, som bidrar til en samlet lagerkapasitet på ca. 24 000 tonn fisk.

 • ASKO Vest AS - P90 Pallereol og P90 Gjennomløsreol

  ASKO Vest AS

  ASKO flyttet inn i nye lokaler som krevde en kundetilpasset løsning med pallereoler for å oppbevare deres kjøle-, fryse- og tørrprodukter.

 • Scan-Mar AS

  Scan-Mar AS

  Ved endring fra statisk til mobil pallereol, økte antall pallplasser med 70%, uten å utvide bygningen.