Første installasjon med smalgangs MOVO i Danmark

  • Novo_MOVO_2
  • Novo_MOVO_4
  • Novo_MOVO_6
  • Novo_MOVO_9

Første installasjon med smalgangs MOVO i Danmark

Novo Nordisk er en global produsent av medisinalvarer. Denne installasjonen er unik og den første av sitt slag i Danmark.

En eksisterende lagerbygning på 480 m2 er blitt plassoptimert med mobile pallereoler (MOVO) i en smalgangsinstallasjon.

Løsning:

Lageret anvendes som plukklager, og derfor er alle palleplasser på gulvnivå utstyrt med palleuttrekk. Noen av disse palleuttrekkene er forsynet med småvarereol HI280. De øvrige, høyere nivåer anvendes til bufferlager samt emballasje.

Løsningen rommer 960 palleplasser, som betjenes med en spesiell smalgangs truck. Denne trucken er med induktiv styring (nedfreset tråd i gulv), og den kjører på tvers av MOVO-skinnerne, som er nedstøpt i gulvet.

Kapasiteter:

Lagerareal: 480 m2
Øverste bjelkenivå: 9100 mm
Gangbredde: 1800 mm
System dimensjoner: 18,7 meter x 14,8 meter
Maks. godshøyde: 10 600 mm
Smalgangs truck: Man op, induktiv styrt