Lindex, Sverige

  • C-WIS-Lindex

Lindex, Sverige - Constructor E-handel

Når Lindex trengte et lager tilpasset sin e-handel ble Constructor konsultert for å teste oppsett og artikkelplassering. Resultatet ble et lager med optimal vareflyt, artikkelplassering og lagerlayout.

Constructors Analyse & simuleringsverktøy, C-WIS, ble brukt til å utforme en mer optimal layout og materialhåndtering (innkommende leveranser, plukking, pakking) når det gjelder saksbehandlingstid, lagerutstyr og vareflyt. Simuleringene var basert på historiske ordredata hvor artikkelen data, bestille data og plukking ble importert fra sine WMS.

Simulering av ulike scenarier ble utført hvor ulike artikkelplasseringer og arbeidsmetoder ble vurdert. Plassering av artiklene ble analysert med utgangspunkt i forretningsstrategi, størrelse og kampanjeartikler.

C-WIS rapporten inkluderte detaljert informasjon om total tidsbruk og avstander, inkludert håndteringstid, ventetid og administrasjonstid for materialstrømmen. Resultatene av samtlige scenarier ble analysert og en mer effektiv lagerlayout og plasseringsstrategi kunne besluttes.

Kontinuerlig optimalisering av lager

Med C-WIS simuleringer indikeres også når Lindex når maksimal kapasitet for den aktuelle lagerlayouten. Ved å simulere økt ordreinngang og ordrelinjer kan Lindex allerede idag planlegge for framtidige endringer som vil være nødvendig for å oppretthode den optimale lagerdriften. Dette vil sikre produktivitet og leveringssikkerhet for en vellykket drift også i fremtiden.