Atlet AB, Sverige

  • Atlet1
  • Atlet3
  • Atlet4
  • Atlet5
  • Atlet6
  • Atlet7

Atlet AB, Sverige - Constructor E-handel

Virksomeheten til Atlet AB består av tre varehus, ett for innkommende komponenter, ett for mellomliggende varer og ett for ferdigstilte varer. Alle tre varehusene er designet og utstyrt med produkter fra Constructor.

lageret som håndterer mellomliggende varer, finnes 6 lagerautomater, 4 av typen IPN Paternoster samt 2 Tornado heisautomater. Investeringen i lagerautomatene er knyttet til økonomi, plukkhastighet, lagerbeholdning samt varekontroll og sikker lagring.

Lean-production er en naturlig byggesten i virksomheten og Atlet har valgt plukkenheter som inkluderer ergonemisk utformede uttrekksenheter for å oppnå rask og effektiv plukking ved montasjestasjonene.

I tillegg til oppbevaringløsningen har Constructor også levert et såkalt Veggsystem Cassette 900, som utformer kontorer, pauserom, skillevegger for brann-og støybegrensning.

Produkter og kapasitet:


 Pallreoler P90 og Rack83, totalt 7000 palleplasser inkludert sikkerhetstilbehør.
200 stk uttrekksenheter  for ergonomisk plukking, hengende i reolen eller på gulvnivå utstyrt med hjul og drahåndtak.
Småvarereoler HI280, 6 m høyde.
Lagerautomater: 4 IPN Paternoster (8 m høye) og 2 TORNADO heisautomat (9 m høye), for hovedsakelig smådeleshåndtering integrert i den totale vareflyten.
Cassette900 Veggsystem for kontor, verksted, pauserom og for å dele av fabrikkområder