Horisontal karusell (HOCA)

Beskrivelse

Horisontal karusell (HOCA)

Effektiv utnyttelse av plass i store rom med lav takhøyde ved hjelp av kompakt lagring

Hensikten med en horisontal lagerkarusell er å utnytte lengden av rommet når det er et lavt tak.

I praksis er den optimale fyllingsgraden - i forhold til den tilgjengelige lagringsplass - opp til 80% -90% (max). Avhengig av byggets tekniske installasjoner og takhøyde kan Constructors horisontale karusell «HOCA» utnytte lengden på rommet.

En horisontal karusell garanterer kompakt lagring og effektive plukkprosesser. Etter prinsippet "varer-til-person" transporteres varer til plukkstasjonen i karusellens front, raskt og nøyaktig.

Vår automatiske HOCA karusell gjør det mulig for deg å:

    øke lagringskapasiteten vesentlig ved å utnytte hele lengden av rommet     

 
   

redusere plukkerens gang- og ventetid til et minimum

 
    unngå plukkefeil 

 
    garantere rask, effektiv og nøyaktig ordrebehandling

 
 

  oppnå kompakt lagring
 
 
    mange hyllekonfigurasjoner

 

HOCA er en ideell lagringsløsning når det gjelder:

    oppbevaring av små og mellemstore deler  

 
    et bredt produktspekter 

 
    høy omløpshastighet

 
    trygg, ren og godt organisert oppbevaring

 

  

Produkt info

Horisontal karusell (HOCA)

Ved å la en operatør plukke fra flere horisontale karuseller kan du forbedre produktiviteten betraktelig.

Mens operatøren plukker fra en karusell, bringes neste ordrelinje til plukkestasjonen. Dette betyr at operatørens ventetid reduseres til et minimum.

  • Opp til 65% besparelse i ordreplukkingstid sammenlignet med faste pallreoler
  • Kompakt lagring av mange ulike typer varer
  • Høy plukkepresisjon gennom batchplukk, strekkode-sjek og pick-by-light funksjon (opsjon)
  • Ergonomisk arbeidsmiljø etter "varer-til-person"-prinsippet
  • Flere karruseller kan betjenes av én enkelt person
  • Fleksibelt modulsystem kan tilpasses bygningens tekniske funksjoner 
  • Optimal beskyttelse av lagergodset mod støv, snavs og uautorisert adgang
  • Sikkert miljø for personer og lagergods med sensor-kontrollerede, automatiske dører
  • Fleksibel og let implementering til bedriftens IT-systemer
  • Tilbehør som strekkkode-scanner og vekt understøtter papirløs drift.

Beskrivelse

Horisontal karusell (HOCA)

  Fagbredde    830 og 1010 mm  
  Seksjonsdybde     508 og 608 mm  
  Kapasitet pr. fag   100 kg  
  Hylleinndeling   60 og 120 mm  
  Kapasitet pr. seksjon   600 kg  
  Total kapasitet     maks. 40.000 kg  
  Total bredde   1.700 og 1.900 mm  
 

Total lengde

  50 m maks.  
  Total høyde    2.150 til 4.350 mm