Volvo PV, Göteborg

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Göteborg

Volvo Personbil investerer i internlogistikk og bedre komponentforsyning.

Volvos Torslanda fabrikk i Göteborg er en monteringsfabrikk for personbiler. Det betyr at alle deler og komponenter til en bil kommer fra underleverandører. Disse er merket ved levering og plasseres på gitte plasser, og lagres siden i en flytene varebeholdning i høyden. Derifra flyttes komponentene etter indikasjon fra systemet til plukkfasader til lastningen, hvor godset plasseres i stativ på hjul som i sin tur transporteres til de forskjellige monteringsstasjonene.

Denne lagerløsningen var ikke optimal for Volvo som ønsket minske lagerflaten, gjennom bedre lagringssmetoder og samtidig effektivisere flyten.

Sammen med Volvo PV kom Constructor fram til en løsning på plukkfasader som ga; minsket lagerfalte, tilpasset og optimaliserte plukkkstasjoner, kortere letetider, forbedret ergonomi i tillegg til minskene kostnader i lengden på alle momentene.

Plukkfasadene er konstruert av stålprofiler med helne rullefelt som hviler på justerbare bjelker, hvor helningsvinkelen kan reglueres avhengig av type komponent. Plukkkfasadene er uttstyrt med låsbare hjul for at de enkelt skal kunne justeres og flyttes.