Småvarereoler gir god oppevaring og håndtering av reservedeler

  • Mansa_1
  • Mansa_2
  • Mansa_3
  • Mansa_4
  • Mansa_5

Småvarereoler gir god oppevaring og håndtering av reservedeler

Krogslund Autodele bygget en ny stor hall på 450 m2, hvor det oppevares autoreservedeler på småvarereoler.

Krogslund har en avdeling i Odense, som er innredet med småvarereolen HI280. Denne løsningen fungerer særdeles tilfredsstillende, så derfor ønsket man en lignende løsning i Helsinge.

Løsning:

Hallen er innredet med 1 enkelt reol bestående av 23 fag, 6 dobbelte småvarereoler bestående av  16 fag (8 + 8, rygg mod rygg) samt 6 dobbelte småvarereoler bestående av 12 fag (6 + 6, rygg mod rygg).

Hylledimensjonene er 500 x 1000 mm, som gir en samlet kapasitet på 1337 løpende hyllemeter inkl. topphylle. Yttergavlene er lukkede og mellomgavlene åpne. Det er montert sokkelplater på soklene.

Kapasiteter:

Lagerareal: 450 m2
Antall hyldemeter: 1337
Hylledimensjoner: 500 x 1000 mm