Koiviston Auto, Finland

  • koiviston_auto_1
  • koiviston_auto_3
  • koiviston_auto_4
  • koiviston_auto_5

Koiviston Auto, Finland - Constructor Referanser

flere Paternostere blitt levert il bruk i andre av Koivistons forretninger. I 2007 flyttet selskapet sin logistikkfunksjon til et nybygget varehus i Lahti.

For sitt nye sentrallager, gikk Koiviston Auto til innkjøp av fire nye Paternostere og 5 andre maskiner ble flyttet inn fra andre lokaler. En Tornado er også i bruk i sentrallageret. Alle reservedeler benyttet av selskapet blir levert til varehuset – som har totalt har 7500 lokasjoner. Lagerautomatene oppfyller alle krav til lagerplass for smådeler.

Løsning:
Ved å konsentrere reservedel-innkjøp og reparasjon av bytte-deler til en plass, har Koiviston Auto oppnådd betydelige fordeler. Innkjøp av reservedeler gir nå en lavere pris enn tidligere og fraktkostnadene har blitt redusert. Takøyden i bygningene har blitt fullt utnyttet av Paternoster systemet, noe som faktisk er årsaken til at Koiviston Auto valgte disse maskinene. Som et resultat har kvadratmeter-utnyttelsen av tilgjengelig plass økt betydelig.

Maskinene har sørget for bedre utnyttelse av vertikal lagerplass, noe som har ført til at vareplukking går raskere samtidig som det er enklere å holde områdene rydding og oversiktlig. I hver Paternoster er det 60 lagernivåer, hvert nivå kan tåler en belastning på 400 kg. En maskin kan ha mer enn 1000 varer, mens en annen kanskje kun noen hundre. Dette demonstrer fleksibiliteten i lagersystemet – det kan tilpasses alle forskjellige lagerbehov.

Kapasitet:
Tornado høyde: 5000 mm
Skuffebredde: 3000 mm
Skuffedybde: 820 mm
Skuffeantall pr. Tornado: 15
Belastningskapasitet pr. skuff: 500kg

Flere Paternosters, den største er:
Paternoster-høyde: 8240 mm
Hyllebredde: 4100 mm
Hylledybde: 420 mm
Nivå pr. Paternoster: 32
Belastningskapasitet pr. nivå: 400kg