Din Bil, Sverige

  • DinBil-Sweden
  • DinBil-Sweden3

Din Bil, Sverige - Constructor Referanser

Audis største nordiske salg- og servicesenter i Göteborg lagrer sine verktøy i en TORNADO heisautomat. Heisautomaten oppbevarer og  holder orden på alt av verktøy, og frigjør dermed mye plass. Denne plassen utnyttet Audi til å opprettet ytterligere en servicestasjon i verkstedet.

Den opprinnelige grunnen for Din Bils investering i lagerautomaten var å spare gulvplass . Nå lagres 1300 ulike verktøy i lagerautomaten som er 6,5 meter høy og 4 meter bred . Dette resulterte i mye frigjort plass i verkstedet som ble brukt til en ekstra servicestasjon. "Ettersom den totale lagringskapasiteten har økt og ledetider er redusert , kan vi nå ha service på 4-5 flere biler per dag, sier Mats Lindblad , verkstedssjef.

Alt verktøy som var ment å lagres i lagerautomaten ble målt og veid før Tornadoen ble ferdigstilt. "Siden vi visste antall , størrelse og vekt på varene som skulle lagres, kunne vi tilpasse inventaret i lagerautomaten etter kundens behov. Systemet har 48 brett, hver med en kapasitet på 300 kg , sier Stefan Lindh, ansvarlig leder for produksjon av lagerautomater hos Constructor.

Oversikteten og miljøet på verkstedet har blitt betydelig forbedret da det ikke lenger finnes verktøy spredt rundt på gulvet eller på benker. Når en mekaniker trenger et verktøy går han til lagerautomaten, bestiller verktøyet og " sjekker" det ut. Når arbeidet er ferdig, returnerer han verktøyet. Om ​​andre trenger de samme verktøyene mens de er i bruk, holder maskinen oversikt og kan fortelle hvem som har det.
"Vi har 15 mekanikere og ett automatisert lagersystem sparer oss mye tid da mekanikerne ikke trenger bruke tid på å lete etter verktøy", sier Mats Lindblad, verkstedsjef på Din Bil AB.

Din Bil Sverige AB er et datterselskap av Volkswagen som selger og tjener Volkswagen, Audi, Porsche, Seat og Skoda. Audis salg-og servicevirksomhet er lokalisert i en egen Audi - branded bygning, i tråd med Audi sine kjennetegn. Alt er  elegant i sort og sølv, og derfor er også Constructors lageratuomat malt i Audis farger.